O klubu

Jaroměřské moduly, o.s., ve zkratce JaroMo je neziskové občanské sdružení, které provozuje modelářské kroužky. Za svůj hlavní dlouhodobý cíl jsme si vytyčili stavbu modelu skutečné železnice.

Tento cíl jsme shrnuli v projektu nazvaném "Stavba zajímavých traťových úseků, zastávek a stanic v blízkém okolí města Jaroměře".

Přihláška do klubu slouží pouze pro dospělé zájemce, přihlášky do dětského modelářského kroužku je třeba stahovat ze stránek DDM Klíč v sekci Kroužky (formát MS Word).

Sídlo občanského sdružení a doručovací adresa je JaroMo, o.s., Revoluční 68, 503 04 Černožice

IČO je 22886311
Číslo účtu je 2288631109/5500, vedený u Reiffeisen bank, S. K. Neumanna 487, 500 02  Hradec Králové

Naše klubovna se nachází v budově Nocležen ČD, ul. Žižkova 595, Jaroměř

 

 

 

Pro svou prezentaci používáme následující logo:

Pokud nám chcete něco sdělit, použijte, prosím, následující formulář:

Kontaktní formulář
Vaše jméno a příjmení
Váš email
Předmět zprávy
Text zpráva
kontrolní kód
Kód
Opiš kontrolní kód = antispamová ochrana