Kroužky

Klub JaroMo provozuje v současné době železniční modelářský kroužek. Je zaměřen na stavbu zajímavých stanic a traťových úseků v okolí města Jaroměře, dále na stavbu budov dle skutečnosti v měřítku 1:120 a stavbu modelů vozů a hnacích vozidel z období železničních epoch III a IV (t.j. od roku 1945 do roku 1992). Tento kroužek je určen pro všechny chlapce a děvčata od 9 do 99 let.

V rámci kroužku je možno si též postavit svůj vlastní model, ať už plastikový, papírový nebo tzv. "prvostavbu" dle dokumentace pro vlastní potřeby členů kroužku

Schůzky kroužku probíhají:

čtvrtky od 15:30 do 19:00

pátky od 15:30 do 19:00

některé vybrané víkendy (sobota nebo neděle), kdy je termín znám předem a pracujeme v klubovně

některé vybrané víkendy, kdy je termín znám předem a účastníme se různých výstav, předváděcích akcí, nebo výletů

 

Také ve školním roce 2017/2018 připravujeme i víkendové modelářské dílny (cca jeden víkend za měsíc), tématicky zaměřené i na jiné modelářské a výtvarné techniky za spolupráce i externích lektorů. Připravují se modelářké dílny, zaměřené na:

  • stavbu modelů vozů UT od dk-model za účasti autora stavebnice
  • stavbu modelů vozů SDV za účasti autora stavebnice
  • stavba modelů autobusů z produkce MojeTT z leptaného mosazného plechu za účasti autora stavebnice
  • barvení a patinace modelů vozů pod vedením zkušeného modeláře ze spolku Zababov
  • připravujeme workshop k provozu na kolejišti a návěstní soustavě na kolejišti

termíny akcí budou zveřejněny v tabulce připravovaných akcí