Články - moduly
« všechny články »
1. Projekt klubu JaroMo vytvořeno 25.12.2012

Členové klubu Jaroměřské moduly, o.s., se rozhodli, že naší prioritou v modelaření bude stavba modelů skutečné krajiny na modulech. Po různých peripetiích a dlouhém přemýšlení jsme dospěli k názoru, že v okolí města Jaroměře se nachází mnoho zajímavých přírodních scenérií i traťových úseků. Samotná stanice Jaroměř zastává vcelku zajímavé a důležité místo na mapě železničních tratí v České republice. Proto jsme se pustili do přípravy projektu postupného budování našich modelů, jehož název sám o sobě mnohé napoví:

Stavba provozního modelu skutečné železnice na tratích v blízkém okolí města Jaroměře

V současné době máme hotovu osnovu celého projektu a máme vytipované první zajímavé úseky, které bychom chtěli v nejbližší době začít realizovat.

Z předchozí činnosti již máme dokonce ve stadiu provozního testování první stanici z projektu a to zastávku s nákladištěm Rychnovek, ke které v brzké době přibude i vlečka do objektu VU 8521 Rychnovek. Na nejbližším stavebním setkání s klubem Zababov se chceme pustit do stavby dalších modulů, tentokrát přímo umístěných do města Jaroměř - ulici Bulharskou (pro místní znalce - jedná se o výsek trati začínající u vjezdového návěstidla u velkého přejezdu v Jaroměři k "tunýlku", a to včetně "tunýlku").

Tolik krátké představení našeho projektu. Postupně se budou v této části objevovat články, které budou tuto oblast přibližovat. Pokud se najdou pamětníci či příznivci železnice v Jaroměři a okolí, kteří mají ve svém vlastnictví nějaké fotografie či dokumentaci o vývoji železnice v Jaroměři a okolí, prosíme je o jejich zapůjčení. Jedná se nám totiž o co nejvěrnější ztvárnění skutečnosti.

Vzhledem k finanční náročnosti uvítáme spolupráci a podporu firem i jednotlivců našeho projektu..

(c) 2012 Bocman