Články - moduly
« všechny články »
3. Nové stanice, vznikající v našem klubu Vytvořeno 12.2.2015

V rámci klubového projektu jsme se pustili do dalších dvou stanic, které se nám zdají provozně i vzhledově velmi zajímavé.

  • první stanicí je koncová stanice Dobruška. Celková délka modelu je 3200 mm. Kolejový plán je dle současnosti, ale nebyl měněn více než 50 let. Aktuálně je stanice ve stádiu, kdy jsou již položeny koleje a výhybky. Jakmile obdržíme zásilku, obsahující serva a ovládací elektroniku, začneme s jejím oživováním. Také postupně sestavujeme staniční budovu - jako základ jsme vzali stavebnici od Šikulů a postupně k ní přidáváme z kartonů přístavby, které odlišují ji odlišují od typizované staniční budovy. Stanici stavíme dle dobových dokumentů a fotografií.
  • druhou stanicí jsou Smiřice. Celková délka modelu 7900 mm, délka první koleje od jednoho konce na druhý je 8500 mm (stanice je v oblouku). Jako základ jsme vzali kolejový plán z roku 1943, trochu jsme jej upravili (kusou 9. kolej jsme na hradeckém zhlaví zaústili výhybkou do koleje sedmé. Výhybku, vedoucí původně na vlečku do likérky Malburg uprostřed města jsme otočili a bude do ní zaústěna vlečka vedoucí k silu ZNZ. Také kolej vedoucí na vlečku cukrovaru jsme museli (kvůli velikosti modelu) mírně vyhnout z osy a přiblížit k okraji modulu. Se stavbou vleček k silu ZNZ a cukrovaru se samozřejmě do budoucna počítá. V současné době je položeno 7/9 kolejí, zbývá dokončit oblouk a poslední díl s hradeckým zhlavím. Křížení kolejí 2 a 3 bude prvostavba s úhlem odbočení 7,5°.

Dále je již ve sjízdném stavu zastávka Bohuslavice nad Úpou. Modul se nachází ve stádiu "doby hliněné", to znamená, že je dokončeno tvarování terénu a ten je pokryt vrstvou hlíny. V současné době vzniká budova zastávky a nástupiště, po jejich umístění se bude pokračovat zelení (tráva, keře a stromy)

Na "kreslícím prkně" v CADovém programu jsou připraveny další dvě stavebnice modulů zastávek:

  • zastávka Jaroměř. Celková plánovaná délka je 2800 mm. Modul budou tvořit čtyři obloukové díly, začínat bude směrem od stanice Jaroměř před nadjezdem přes ulici Národní, konec bude za mostem přes trať, spojujícím lokality "Na Žižkově" a "Na Vinicích". Po sestavení stavebnice železničního mostu přes ulici Národní bude dokreslen díl modulu, kde bude most umístěn a začne se s výrobou modulu
  • zastávka Černožice. Celková plánovaná délka je 2322 mm. Stavebnice je nakreslena, s výrobou se začne současně se Zastávkou Jaroměř. Modelované období bude spadat před rok 1970, kdy zde stála původní dřevěná budova zastávky. Usilovně sháníme historické podklady a dobové fotografie.