Články - Ostatní
« všechny články »
Valná hromada "Klubu Jaroměřské moduly, o.s." vytvořeno 18.12.2015

Podle stanov "Klubu Jaroměřské moduly, o.s." svolávám Valnou hromadu klubu, která se bude konat dne

- z důvodů nemoci se termín přesouvá - bude upřesněn po domluvě v radě klubu, místo, čas a program se nemění

začátek v 17:00 hod.

v klubovně na adrese Žižkova 595, Jaroměř.

Program:

zpráva o činnosti klubu za uplynulé období

volba nové rady klubu

přijetí nových stanov klubu v souladu s novým občanským zákoníkem

přijetí rámcového dlouhodobého plánu činnosti klubu

diskuze

 

předseda rady klubu

V. Kocman