Přihláška do krouzku

Věnujte prosím pozornost následujícím bodům:

 • ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘSKÝ KROUŽEK je provozován ve spolupráci s DDM Klíč
 • platba ve výši 500,-Kč/šk.rok je poukazována na bankovní účet DDM Klíč, VS 30, do poznámky jméno dítěte
 • platbu proveďte nejpozději do konce kalendářního měsíce od první schůzky bankovním převodem
 • na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. rodiče berou na vědomí a souhlasí s výší poplatku a podmínkami účasti dítěte v zájmovém útvaru
 • s informacemi o osobních údajích bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů
 • seznámil(a) jsem se s vnitřním řádem železničního modelářského kroužku spolku JaroMo (je k dispozici v klubovně JaroMo, od 1.1.2013 na http://www.jaromo.cz)
 • souhlasím s pořizováním audiovizuálních záznamů a jejich využití pro propagační účely spolku JaroMo a DDM Klíč
 • na zahajovací schůzce obdrží dítě seznam pracovních pomůcek
 • přihlášku vyplňte v dole přiloženém elektronickém formuláři, při první návštěvě bude předána k vyplnění přihláška DDM Klíč
 • e-mail kontakt na rodiče bude použit jako přihlašovací jméno do sekce "Pro rodiče", obratem vám pak bude zasláno heslo
 • do kolonky "další upřesnění" uvádějte důležitá sdělení, např. možné alergie, dlouhodobá zdravotní omezení, požadavky na dřívější odchody z kroužku a jiné)

Pokud si nejste jisti, zda by se vám, nebo vašemu dítěti v našem kroužku líbilo, můžete se nezávazně přijít podívat na naši pravidelnou schůzku


Formulář - přihláška do kroužku
Jméno
Příjmení
Datum narození
Ve školním roce je žákem ročníku
Škola
Bydliště - Ulice
Bydliště - PSČ
Bydliště - Obec
Telef.kontakt
(u mladších 18-ti let telef.kontakt na rodiče)
Email.kontakt
(u mladších 18-ti let email.kontakt na rodiče)

Prohlašuji, že dítě je zdravotně způsobilé navštěvovat kroužek/kroužky - označte
Železničního modelářství
Modelářské dílny

Další upřesnění
kontrolní kód Kód
Opiš kontrolní kód

Souhlasím s pravidly a podmínkami uvedenými výše.