Kroužek železniční

Pravidelné schůzky kroužku jsou každý čtvrtek od 16:30 do 18:30 a pátek od 15:30 do 19:00

V rámci náplně práce železničního modelářského kroužku budeme během školního roku 2015/2016 pokračovat ve stavbě výseku železniční tratě v Jaroměři od velkého přejezdu na Josefov směrem na Č.Skalici, začátek tohoto výseku je u vjezdového návěstidla a konec cca 10 m za "tunýlkem". Na tomto modulu zbývají dokončit garáže, domy v ulici Bulharská, bytovka a zahrady. Modul je již plně sjízdný a byl již mnohokrát otestován v provozu.

Dále budeme pokračovat v budování zastávky v Jaroměři a připravujeme zahájení stavby zastávky Černožice.

V plánu je také stavba vozů řady Dsk, Be/Bi, Raj a R z plastových výlisků. Pokročilejší modeláři pak budou stavět vůz Pao z leptu. Moduly budeme osazovat stavbami a zelení naší vlastní výroby.

Rádi přivítáme v našich řadách každého, kdo se chce naučit vnímat svůj okolní svět trochu jinýma očima a naučit se přenášet tyto vjemy do modelu.

Rádi také přivítáme každého, kdo se přijde na nás třeba jen podívat, nebo vyzkoušet si na jednu schůzku kousek modelářské práce.

Pro ty, kteří by rádi navštěvovali náš kroužek, bude připraven přihláškový formulář, umístěný v této sekci portálu. Při první návštěvě bude předána přihláška do železničního modelářského kroužku, který provozujeme ve spolupráci s DDM Klíč.

Příspěvek za kroužek je stanoven na 500,-Kč za školní rok.

Modelářská činnost o víkendech

Přibližně jednou za měsíc pořádáme akce i o víkendech, o termínu je vždy včas vyvěšena informace na hlavní stránce webu a rodiče dětí jsou informováni písemně a elektronickou poštou.